ABC Cyfrowej transformacji

Informatyzacja gospodarki odpadami jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią tej branży

ABC cyfrowej transformacji

Klaus Schwab, założyciel i przewodniczący World Economic Forum powiedział, że cyfrowa transformacja to najważniejszy megatrend cywilizacyjny naszych czasów. Czym jest cyfrowa transformacja? Czy / w jakim stopniu dotyczy ona branży odpadowej? Jak włączyć do niej Państwa przedsiębiorstwo? Jak bezboleśnie wdrażać innowacje cyfrowe? Na te i inne pytania odpowiemy w lekki i przyjazny sposób, w naszym nowym cyklu pt. ABC Cyfrowej transformacji, w ramach naszych Newsletterów. Zapraszamy do lektury!

Cyfrowa transformacja – o co tyle hałasu?

Technologie informacyjne odgrywają coraz większą rolę we współczesnej ekonomii – zastosowanie rozwiązań informatycznych to podstawowy element zwiększający efektywność biznesową firm oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jak przewiduje Gartner, jedna z największych na świecie agencji analitycznych, do końca 2019 roku ponad 80% przedsiębiorstw będzie opierać swoje modele biznesowe na cyfrowych rozwiązaniach technologicznych.

Tymczasem badania pokazują, że firmy z branży gospodarki odpadami i recyklingu inwestują w informatykę mniej niż 1% swoich przychodów. W przeciwieństwie do innych branż, w których inwestycje skupiają się na nadążeniu za cyfrową transformacją, firmy odpadowe nadal większość funduszy wydają na zakup ciężarówek, kontenerów lub instalacji. Mark Abbas, dyrektor w jednej z największych światowych firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów, AMCS Group, stwierdził, że przedsiębiorstwa zajmujące się odpadami ryzykują swoje istnienie, przeprowadzając cyfryzację w niewystarczającym stopniu i w dodatku zbyt późno w porównaniu do innych sektorów przemysłu.

Należy jednak pamiętać, że cyfrowa transformacja to nie tylko wprowadzanie technologii w struktury przedsiębiorstwa, a innowacje cyfrowe i odpowiedzialność za transformację w organizacjach dawno już przestały być domeną IT. We właściwie wdrażane procesy informatyzacji przedsiębiorstw powinni angażować się przedstawiciele zarządów i menedżerowie, odpowiadający za działalność operacyjną firmy.

„Zaniechanie bądź nieumiejętne wdrożenie cyfrowej transformacji będzie najpowszechniejszą przyczyną upadku średnich i dużych firm w następnej dekadzie”
– 
Pierre Nanterme, CEO Accenture

Tymczasem również w gospodarce odpadami w coraz większym zakresie można wykorzystywać techniki pozyskiwania informacji o dynamice ilościowej i jakościowej wytwarzanych odpadów, optymalizacji systemu zbiorki i transportu odpadów, optymalizacji procesów przetwarzania i synchronizacji technologicznej, ekonomicznej i środowiskowej całego systemu odpadowego. Specjaliści twierdzą, że informatyzacja gospodarki odpadami jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią tej branży. To właśnie na tej płaszczyźnie stosowane są nowoczesne systemy informatyczne do monitoringu, zbioru i magazynowania danych, przetwarzania danych czy też podejmowania decyzji.

O tym czym należy kierować się przy wyborze takiego systemu, jak przygotować się do jego wdrożenia i jak bezboleśnie wdrożyć innowacje informatyczne, napiszemy w kolejnych numerach naszego newslettera.

Warto także przeczytać:

  • Digitalization Trends and the Global Waste Recycling Market – http://global-recycling.info/archives/2095
  • Innowacje w gospodarce odpadami – zagadnienia wybrane pod redakcją Andrzeja Białowca
  • The Impact of Digital Transformation on the Waste Recycling Industry – raport Frost &Sullivan