ENVIRA
WSZYSTKO CZEGO BRAKUJE W BDO

Ogranicz czas obsługi rejestracji oraz generowania KEO i KPO o 75%

WIĘCEJ

Nowoczesna gospodarka odpadami

INNOWACJE DLA FIRM ZAGOSPODAROWUJĄCYCH ODPADY

Nasza oferta

ENVIRA - korzyści dla Twojej firmy

Prosta Sprawozdawczość
Dzięki funkcji zautomatyzowanego raportowania, Envira umożliwia tworzenie raportów za pomocą intuicyjnego interface’u, w różnych perspektywach sprawozdawczości, w błyskawicznym czasie. Zastosowane metodologie raportowania usprawniają sprawozdawczość dla zamówień in-house.
Zgodność z prawem
Envira znacznie ułatwia spełnienie wymogów prawnych, związanych z zarządzaniem strumieniami odpadów, zapewniając możliwość przechowywania danych bieżących i historycznych, regulując system kontroli uprawnień, eliminując możliwość wystąpienia błędów i zapewniając łatwość i przejrzystość procesów.
Niezawodność
Dzięki trójwarstwowej architekturze i nowoczesnym metodologiom wytworzenia oprogramowania, Envira umożliwia szybką eliminację ewentualnych usterek i zapewnia pracę zakładu bez przestojów.
Wydajność
Envira obrazuje strumienie odpadów w czasie rzeczywistym oraz ułatwia zarządzanie ich statusami, zwiększając efektywność procesów wytwarzania oraz sprzedaży. Zastosowane technologie umożliwiają także zarządzanie zdalnymi obiektami przedsiębiorstwa.
Elastyczność
Envira istotnie wspiera zakłady w dostosowaniu się do zmiennych uwarunkowań rynkowych i legislacyjnych, poprzez np. uproszczenie raportowania oraz rozszerzenie katalogu odpadów.
Ekonomiczność
Łatwość dostosowywania wydajności Enviry do dowolnej wielkości zbioru danych, liczby operacji i użytkowników, możliwość integracji systemu z innymi systemami w Zakładzie oraz praca w środowisku open-source, zapewniają ekonomiczną transformację cyfrową przedsiębiorstwa.
Rzetelność
Envira umożliwia szczegółowy monitoring procesów i dokumentów związanych z przetwarzaniem strumieni odpadów, dzięki czemu eliminuje nieprawidłowości i ryzyka błędów, a w zamian zapewnia spójność danych, przejrzystość procesów i wiarygodność operacji.
Innowacyjność
Envira wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, tj. aplikacja mobilna, dokumentacja multimedialna, możliwość udostępniania danych partnerom biznesowymi i społecznym, indywidualne cenniki kontrahentów oraz prosta i intuicyjna obsługa przez popularne przeglądarki internetowe.
Ekologia
Rozwiązania zastosowane w systemie Envira usprawniają zarządzanie strumieniami odpadów i pomagają przedsiębiorstwom odpadowym w działaniu zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

Nasi klienci

Wiadomości

Zobacz więcej

Nasi partnerzy