ENVIRA.INDUSTRY

System dla przedsiębiorstw przetwarzających odpady w procesach produkcyjnych

ENVIRA.INDUSTRY to system informatyczny dedykowany dla przedsiębiorstw, które w ramach swoich procesów produkcyjnych przetwarzają odpady oraz surowce i wytwarzają z nich gotowe produkty.

EFEKTYWNE
ZARZĄDZANIE
PROSTA
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
INNOWACJE
I TECHNOLOGIE
 • bieżące dostosowanie do wymogów prawa
 • szczegółowy monitoring procesów i dokumentów
 • proste i elastyczne raportowanie dla potrzeb zarządczych
 • spójność danych i przejrzystość procesów
 • eliminacja nieprawidłowości i ryzyka błędów
 • zgodność z wytycznymi dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz Polityki Surowcowej Państwa
 • współpraca w strukturach holdingowych
 • zgodność z wymaganiami RODO
 • zautomatyzowana, wieloaspektowa sprawozdawczość odpadowa
 • kontrola posiadanych limitów
 • mapowanie decyzji i pozwoleń
 • możliwość zmian statusów odpadu (np. utrata statusu)
 • wieloaspektowe analizy i raporty do monitorowania procesów w obszarze odpa-dowym przedsiębiorstwa
 • sprawozdawczość w zgodzie z ustawą o odpadach, rozporządzeniami w sprawie ewidencji odpadów (KPO, KEO) oraz opłat środowiskowych
 • integracja z BDO
 • automatyzacja procesów
 • bezpieczeństwo danych
 • zastosowanie rozwiązań mobilnych
 • nieograniczone możliwości integracji
 • możliwość wyboru modułów systemu i dostosowania systemu do unikalnych potrzeb firmy
 • monitoring strumieni odpadów w czasie rzeczywistym
 • niezawodność i stałe wsparcie wdrożeniowe i serwisowe
 • realizacja w modelu on-premise lub Cloud

System ENVIRA INDUSTRY obsługuje procesy nieobjęte standardowymi systemami ERP:

Przewagi technologiczne systemu ENVIRA.INDUSTRY

Zapraszamy do kontaktu!