ENVIRA.RIPOK

System dla firm przetwarzających odpady
ENVIRA.RIPOK to innowacyjny system informatyczny umożliwiający sprawne i nowoczesne zarządzanie w gospodarce odpadami.
ENVIRA.RIPOK
  • usprawnia i automatyzuje procesy przyjmowania, przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
  • automatycznie tworzy sprawozdania i raporty wymagane regulacjami prawnymi
  • integruje się z BDO i ułatwia raportowanie do Bazy
  • umożliwia bieżącą weryfikację za pomocą urządzeń mobilnych
  • zapewnia spójność i kompletność danych
  • oszczędza czas pracowników i kierownictwa
  • dostarcza wieloaspektowych analiz i raportów
  • poprawia wizerunek firmy w zakresie transparentności i nowoczesności
  • gwarantuje zgodność pracy z regulacjami

Funkcjonalności

Skontaktuj się z nami

aby otrzymać pełny opis funkcjonalności systemu.