CZTERY MIESIĄCE Z BDO

Jak użytkownicy Bazy oceniają pracę z narzędziem?

Od czasu uruchomienia BDO minęły już cztery miesiące, jesteśmy więc przekonani, że użytkownicy Bazy są już dobrze zaznajomieni z tym systemem.

Z wielu uwag i spostrzeżeń jakie do nas trafiły, chcielibyśmy dzisiaj omówić kwestię sprawnego zarządzania odpadami komunalnymi za pośrednictwem BDO.

Śledzenie komunalnego charakteru odpadu w trakcie całego procesu gospodarowania tymi odpadami, a w tym rejestracja ich pochodzenia z dokładnością do konkretnej gminy, wydaje się być niezbyt dobrze dostosowane do realiów funkcjonowania zakładów zagospodarowania odpadów posiadających kilka miejsc prowadzenia działalności. W przykładowej, najczęściej spotykanej sytuacji odpady komunalne są przyjmowane w PSZOK-u, a następnie transportowane do kolejnej instalacji, niejednokrotnie za pośrednictwem stacji przeładunkowej. W BDO odpady tracą swoją „komunalność” dopiero w momencie przekazania go do przetworzenia. Dlatego też na każdym etapie przemieszczania odpadu komunalnego pomiędzy instalacjami musi być zarejestrowana gmina, z której pochodzi każda konkretna partia odpadu. Takie podejście powoduje, że obowiązki w tym zakresie są dla przedsiębiorców dosyć uciążliwe do realizacji.

Podkreślenia wymaga fakt, że w porównaniu z początkową wersją obecna Baza zawiera sporo aktualizacji optymalizujących jej działanie. Mamy jednak nadzieję, iż Instytut Ochrony Środowiska, jako właściciel platformy BDO, będzie zdecydowanie szybciej wprowadzał postulowane zmiany, niż do tej pory. Przede wszystkim oczekujemy – zarówno my, jak i nasi Klienci – pilnego wdrożenia aktualizacji platformy BDO, która umożliwi poprawienie błędów popełnionych przez użytkowników w pierwszych tygodniach tego roku, jak chociażby użyte niepoprawne jednostki masy lub wprowadzone kilogramy zamiast ton.

BDO to bardzo złożony system informatyczny. Z doświadczenia wiemy, że w przypadku systemów, których nie ma możliwości przeprowadzenia testowania przez użytkowników, ich wdrożenie jest często początkiem faktycznego rozwoju.

 

Nie istnieje możliwość idealnego dostosowania BDO do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. 

Możesz jednak skorzystać z oprogramowania, które pomoże skomunikować procesy w Twojej firmie z wymaganiami BDO.

Zapytaj o system ENVIRA