Jest dofinansowanie NFOŚiGW na cyfryzację!

Jest dofinansowanie na cyfryzację gospodarki odpadami

W grudniu 2018 informowaliśmy Państwa, że we współdziałaniu z najważniejszymi organizacjami branżowymi, tj. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Polska Izba Gospodarki Odpadami , złożyliśmy do Prezesa NFOŚiGW petycję  o modyfikację programów dofinansowujących modernizację i rozbudowę instalacji polskiego systemu zarządzania odpadami, umożliwiającą wyodrębnienie specjalnego, dedykowanego podprogramu wspierającego cyfryzację procesów zarządzania odpadami.

Z przyjemnością informujemy, że nasza petycja została rozpatrzona pozytywnie i od 20 maja 2019 r. można składać wnioski do NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć obejmujących rozwój cyfryzacji procesów zarządzania odpadami poprzez zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

Tym samym oficjalnie rozszerzono zakres merytoryczny działań objętych dofinansowaniem w ramach programu Racjonalna Gospodarka Odpadami o inwestycje w technologie informatyczne, które w dobie rozwoju wszechobecnej cyfryzacji są narzędziem koniecznym do sprawnego funkcjonowania każdej firmy.

Beneficjentami dofinansowania mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe i spółki prawa handlowego.

Dofinansowanie obejmuje 2 formy: dotację i pożyczkę, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki z NFOŚiGW, udzielonej na to samo przedsięwzięcie.

Wnioski można składać do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Poniżej znajdą Państwo pismo NFOŚiGW potwierdzające możliwość zakupu oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami przy wykorzystaniu w/w dofinansowania oraz szczegóły dot. programu:

Jest dofinansowanie NFOŚiGW na cyfryzację!

Jest dofinansowanie na cyfryzację gospodarki odpadami

W grudniu 2018 informowaliśmy Państwa, że we współdziałaniu z najważniejszymi organizacjami branżowymi, tj. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Polska Izba Gospodarki Odpadami , złożyliśmy do Prezesa NFOŚiGW petycję  o modyfikację programów dofinansowujących modernizację i rozbudowę instalacji polskiego systemu zarządzania odpadami, umożliwiającą wyodrębnienie specjalnego, dedykowanego podprogramu wspierającego cyfryzację procesów zarządzania odpadami.

Z przyjemnością informujemy, że nasza petycja została rozpatrzona pozytywnie i od 20 maja 2019 r. można składać wnioski do NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć obejmujących rozwój cyfryzacji procesów zarządzania odpadami poprzez zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

Tym samym oficjalnie rozszerzono zakres merytoryczny działań objętych dofinansowaniem w ramach programu Racjonalna Gospodarka Odpadami o inwestycje w technologie informatyczne, które w dobie rozwoju wszechobecnej cyfryzacji są narzędziem koniecznym do sprawnego funkcjonowania każdej firmy.

Beneficjentami dofinansowania mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe i spółki prawa handlowego.

Dofinansowanie obejmuje 2 formy: dotację i pożyczkę, przy czym kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki z NFOŚiGW, udzielonej na to samo przedsięwzięcie.

Wnioski można składać do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Poniżej znajdą Państwo pismo NFOŚiGW potwierdzające możliwość zakupu oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami przy wykorzystaniu w/w dofinansowania oraz szczegóły dot. programu: