Dokumenty Potwierdzające Recykling – będą zmiany prawne

Nowelizacja ustawy o odpadach w zakresie wnioskowania i generowania Dokumentów Potwierdzających Recykling założyła przeniesienie nowych obowiązków w tym zakresie na rok 2022; od 1 stycznia przyszłego roku wnioski o DPR i wystawianie tych dokumentów będzie musiało się odbywać wyłącznie za pośrednictwem BDO.

Nie wiadomo, jak te kwestie będą rozwiązane w BDO, z pewnością jednak nowy moduł BDO-DPR będzie musiał odpowiedzieć na wszystkie zapisy ustawy o odpadach w tym zakresie. Chodzi tu głównie o powiązanie zarówno wniosków, jak i samych dokumentów DPR z kartami przekazania odpadów widniejących w BDO.

Dużym problemem wydaje nam się powiązanie kart przekazania i wskazanych w nich właścicieli odpadów z podmiotem, na który faktycznie będzie wystawiany DPR, w tym przede wszystkim Organizacją Odzysku. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach BDO, możemy spodziewać się, że już w połowie roku zostanie zaprezentowana testowa wersja tego rozwiązania. Nie mamy jednak informacji, czy BDO planuje udostępnić API do nowego modułu.

Czekamy więc na ujawnienie szczegółów funkcjonowania nowego modułu przez Administratora BDO, żeby rozpocząć prace nad dostosowaniem ENVIRY do nowych wymagań.