Dwie certyfikacje ISO dla Solwit.eko

Dwie certyfikacje ISO dla Solwit.eko 

Z radością informujemy o uzyskaniu przez Solwit.eko Sp. z o.o. dwóch istotnych certyfikacji norm ISO:

  • ISO 22301:2012 – certyfikacja potwierdzająca skuteczne wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania
  • ISO/IEC 27001:2013 – certyfikacja potwierdzająca skuteczne wdrożenie  systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zakres obu certyfikacji obejmuje realizację zadań i wdrażanie, utrzymanie i rozwoj systemu informatycznego ENVIRA, wspierającego zarządzanie gospodarką odpadową dla przedsiębiorstw z branży gospodarki odpadami, przemysłowej, przetwórczej, wytwórczej oraz sieci handlowych, oraz związanych z tym usług doradczych, szkoleniowych, oraz konsultingowych:

Norma ISO 22301 to międzynarodowy standard wspierający BCMS (Business Continuity Management Systems), czyli systemy zarządzania ciągłością biznesu. Zostały one opracowane, aby chronić firmy i instytucje przed różnorodnymi niebezpieczeństwami mającymi duży wpływ na ich funkcjonowanie. ISO 22301 zapewnia kompleksowe podejście do ochrony ciągłości działania i bezpieczeństwa pracowników oraz przedstawia dobre praktyki i wytyczne w zakresie identyfikacji zagrożeń, oceny potencjalnych skutków ich wystąpienia, opracowania i testowania planów awaryjnych, wsparcia kierownictwa, komunikacji, zasobów.

Norma ISO/IEC 27001:2013 wyznacza metody zarządzania, wdrażania, utrzymywania oraz stałego doskonalenia systemu zawiadywania bezpieczeństwem informacji w firmie. Norma ta określa także wymogi stałego monitoringu oraz oceny ryzyka jak również sposoby podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych w działaniach operacyjnych firmy.

Certyfikat został przyznany przez niezależną jednostkę certyfikującą – Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A., która posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji – członka European co-operation for Accreditation oraz International Accreditation Forum.