ENVIRA integruje się z BDO

Użytkownicy ENVIRY gotowi do elektronicznej ewidencji odpadów.

Projekt zmiany ustawy o odpadach zmienia m.in. formę prowadzenia ewidencji odpadów na elektroniczną od 1 stycznia 2020 r. Będzie się ona odbywała wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Zlikwidowana będzie także forma papierowa w odniesieniu do rejestru i sprawozdawczości.

W lipcu 2019r. na stronie MOŚ dotyczącej BDO oficjalnie potwierdzono możliwość integracji zewnętrznego oprogramowania do ewidencji odpadów. W związku z powyższym miło nam poinformować, że nasze oprogramowanie ENVIRA zostanie zintegrowane za pomocą technologii RESTful API z ewidencją odpadów w BDO, która ma zacząć obowiązywać od 01.01.2020 r.

Ministerstwo Środowiska zapewnia, że projekt jest na zaawansowanym etapie. We wrześniu rozpoczęły się testy dla wybranej grupy przedsiębiorstw będących przyszłymi użytkownikami systemu. Solwit.eko jest w stałym kontakcie z Instytutem Ochrony Środowiska – wytwórcy BDO.

Jeśli mają Państwo pytania dot. elektronicznej ewidencji w Bazie Danych o Odpadach, zapraszamy do kontaktu.