ENVIRA obsługuje BDO!

System informatyczny ENVIRA od wielu lat obsługuje przedsiębiorstwa z szeroko rozumianej branży gospodarki odpadami.

Integracja ENVIRY z BDO jest więc naturalnym elementem rozwoju systemu i dostosowania go do bieżących wymagań legislacyjnych. Dzięki niej praca związany z obsługą platformy BDO zostanie zoptymalizowana, a koszty zminimalizowane.

Do przeprowadzenia integracji wykorzystaliśmy udostępnione przez Instytut Ochrony Środowiska  API oraz dokumentację techniczną.
Stworzony przez nas moduł integracyjny BDO pozwala m.in. na:

  • pobieranie danych rejestrowych podmiotu z BDO
  • usprawnienie wyszukiwania zarejestrowanej KPO/KPOK w BDO na podstawie numeru karty lub numeru rejestracyjnego pojazdu
  • automatyczne pobieranie nowego numeru KPO/KPOK z BDO przy wykonywaniu wywozów i przemieszczeń pomiędzy różnymi miejscami prowadzenia działalności, z równoczesnym potwierdzanie kart w BDO

Moduł integracyjny ENVIRY  i BDO pozwala na integrację w różnym zakresie, zgodnie z możliwościami i potrzebami klientów, jak i możliwościami systemów zewnętrznych.

Zachęcamy do korzystania ułatwień i usprawnień wynikających z funkcjonalności systemu ENVIRA. 

Zapraszamy do kontaktu!