Envira pracuje w Tczewie

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy wdrożenie systemu ENVIRA w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Stałych Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.

W ramach projektu wykonaliśmy m.in. parametryzację systemu według oczekiwań klienta. Przeprowadziliśmy także szkolenia dla użytkowników w zakresie obsługi systemu oraz asystę wdrożeniową dla poszczególnych stanowisk.

Integracja systemu w Tczewie objęła cztery terminale wagowe, czytniki kodów QR, a także platformę BDO w zakresie KPO/KPOK oraz KEO/KEOK.

System ENVIRA wspomaga pracę użytkowników we wszystkich pięciu miejscach prowadzenia działalności: Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Stałych w Tczewie, PSZOK-u w Tczewie, Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Stegnie, PSZOK-u w Stegnie oraz w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie.

Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie i współpracę przy wdrożeniu. Pozostajemy do dyspozycji, w przypadku konieczności dodatkowych szkoleń dla nowych użytkowników, a także rozszerzenia lub rozbudowy systemu.

Zobacz list referencyjny