ENVIRA przypilnuje terminów i limitów

Nasz system pomoże realizować Ci nowe obowiązki ustawowe

Pożary miejsc magazynowania i składowania odpadów to temat, który budzi wiele emocji i zainteresowania mediów. Konsekwencją tych wydarzeń stały się zmiany w ustawie o odpadach: ustawodawca zobowiązał podmioty gospodarujące odpadami do dokładniejszego kontrolowania miejsc magazynowania.

  • Jednym z elementów, które wymusza ustawa jest ograniczenie czasu magazynowania odpadów. Dla zagospodarowujących odpady komunalne oznacza to konieczność ciągłego monitorowania i pilnowania procesów zachodzących w zakładach. To kolejny obowiązek jaki spada na barki pracowników oraz kolejny powód, aby poddać się cyfrowej transformacji i wykorzystać narzędzia informatyczne doskonale wspomagające codzienną pracę. Program ENVIRA z założenia pozwala weryfikować czas magazynowania odpadów. System został tak zaprojektowany, aby w zależności od potrzeb, definiować czas kiedy dany odpad należy przetworzyć lub wywieźć do właściwego zagospodarowania. Moduł jest elastyczny – to użytkownik określa czas magazynowania, a system ENVIRA zlicza ten czas i komunikuje z bezpiecznym dla użytkowników wyprzedzeniem.

 

  • Zakłady zbierające i przetwarzające odpady muszą również liczyć się z częstszymi kontrolami organów kontrolujących , co wymaga częstszego przygotowania dokumentacji do kontroli.
    Zwiększenie częstotliwości kontroli oraz bardzo obszerne obowiązki sprawozdawcze, jakim podlegają firmy z branży odpadowej, to również konieczność pilnowania wielu różnych rodzajów limitów (ograniczeń wynikających z decyzji), określających ilości odpadów dopuszczonych do przetworzenia lub wytworzenia w danej instalacji. W tym przypadku również przychodzi z pomocą ENVIRA, który posiada rozbudowaną funkcjonalność o nazwie LIMITY. To funkcjonalność pozwalająca kontrolować  ilości odpadów przetwarzanych w każdej z instalacji, ilości odpadów wytwarzanych, ilości odpadów kierowanych na kwatery składowe (limit proporcjonalny, określający odpowiednie proporcje odpadów poddanych odzyskowi w stosunku do ilości odpadów unieszkodliwianych na kwaterach), jak również limit określający przepustowość całej instalacji określonej w  decyzjach/pozwoleniach.
    Takie limity mogą w zależności od decyzji zakładu być zdefiniowane jako tzw. blokujące lub nieblokujące.
    W przypadku limitu nieblokującego system wysyła z wyprzedzeniem komunikat o zbliżającym się wyczerpaniu limitu. Użytkownik ma czas na to, aby podjąć decyzję o zmianie limitów lub nieprzyjęciu / nieprzetworzeniu odpadów.
    Limit blokujący, nie pozwala na przyjęcie lub przetworzenie żadnej większej ilości odpadu(ów) niż ta, którą założyliśmy w programie. Oczywiście nie blokuje to pracy zakładu, tylko wymaga, aby osoba odpowiedzialna (np. kierownik zakładu) świadomie odblokowała ten limit, biorąc pod uwagę komunikat systemu o ograniczeniu.

Mając na uwadze rosnące wymagania ustawodawców i ograniczenia przedsiębiorców, wynikające z braku czasu i zasobów, warto skorzystać z udogodnień, jakie oferują nowoczesne narzędzia informatyczne. System taki jak ENVIRA jest nie tylko wygodny i przyjazny dla użytkownika – przede wszystkim daje pewność, że zadania wykonywane są bezbłędnie i rzetelnie, a w dodatku – w najwłaściwszym momencie.