ENVIRA w Katowicach

W grudniu 2018 roku podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu ENVIRA w MPGK Katowice, jednym z trzech największych przedsiębiorstw z segmentu ZZO/ZGO w Polsce, posiadającym w Katowicach i okolicach miasta 5 zakładów usytuowanych w 3 lokalizacjach, 4 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów (spalarnię).

Szczególnie dumni jesteśmy z wypracowanych specyficznych funkcjonalności obsługujących procesy w zakładzie termicznego przetwarzania odpadów, co pozwoli nam wdrażać system ENVIRA także w spalarniach (ITPOK).