ENVIRA W TORUNIU

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu wybrało ENVIRĘ.

W przetargu publicznym „Dostawa oprogramowania optymalizującego zarządzanie gospodarką komunalną w Toruniu wraz ze sprzętem komputerowym” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z siedzibą w Toruniu, nasz oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Z początkiem marca 2020r. rozpoczęliśmy intensywne prace deweloperskie, szkoleniowe  i wdrożeniowe związane z tym projektem.

Zakres prac obejmuje przede wszystkim integrację z systemem finansowo – księgowym Zamawiającego, dostawę sprzętu (serwer, stacje robocze, drukarka), wykonanie pakietu szkoleń dla szerokiej grupy użytkowników oraz asystę powdrożeniową.