Ewidencja odpadów w BDO – obowiązki na koniec roku.

Wielkimi krokami zmierzamy do zakończenia tego trudnego dla nas wszystkich roku. Po wprowadzeniu obowiązków związanych z pracą w BDO niemal każde przedsiębiorstwo zderzyło się z problemami niedociągnięć Bazy, ale także musieliśmy się wszyscy przestawić na nowe zasady, co początkowo prowadziło do nieporozumień i błędów. Niestety nadal nie ma możliwości korekty błędnie wystawionych kart przekazania odpadów, a do końca roku musimy uzupełnić dane w kartach ewidencji, ponieważ, mimo, iż ustawa o odpadach nie określa tego wprost, ewidencja w BDO jest prowadzona w okresach rocznych (co akurat jest słusznym założeniem, wypełniającym lukę w przepisach w tym zakresie).

Nie mamy dokładnych informacji jak długo można będzie edytować karty ewidencji za rok 2020, wiemy natomiast że karty te w pewnym momencie zostaną przez administratora BDO zablokowane do edycji. Istnieją niepotwierdzone pogłoski, że mamy czas do końca stycznia przyszłego roku. Musimy się do tego dobrze przygotować. Po pierwsze pamiętajmy o sprawdzeniu, czy stany magazynowe wprowadzone do KEO na początku roku zgadzają się ze sprawozdaniem rocznym za 2019 r. złożonym za pośrednictwem BDO w październiku br.

W przypadku różnic masy odpadu pomiędzy przekazującym i przejmującym, które wynikają z potwierdzonych przez przejmującego KPO nie mamy już możliwości korekty danych. Jedynie odrzucenie karty przez przejmującego pozwala na jej korektę. Należy pamiętać, że w kartach ewidencji przekazującego odpad do wpisu o przekazaniu odpadu na podstawie KPO, BDO zawsze wyświetla masę wprowadzoną przez przekazującego. Aby poznać, jaką masę odpadu potwierdził przejmujący, należy otworzyć podgląd KPO i na podstawie informacji w niej zawartych trzeba ręcznie wprowadzić pożądaną masę do karty ewidencji. Szkoda, że użytkownicy BDO muszą zmagać się z tak prozaicznymi uciążliwościami.

Kwestią otwartą nadal pozostaje wybór, którą masę należy przyjąć w ewidencji.  Nawet administrator BDO na swojej stronie zamieścił wytyczne, że to podmiot musi zadecydować, które dane są poprawne w jego sytuacji. Pewne jest, że BDO dopuszcza sytuację, w której przekazujący i przejmujący odpad w swoich kartach ewidencji mogą wykazać inne masy.