Integracja Enviry z BDO w zakresie ewidencji odpadowej

Miło nam poinformować, że Envira jest w pełni zintegrowana z BDO w zakresie kart ewidencji odpadów i kart ewidencji odpadów komunalnych. Wprowadzone do systemu informacje o postępowaniu z odpadami, obejmujące przyjęcia, wywozy, przetworzenie, transfery między miejscami prowadzenia działalności itd. automatycznie uzupełniają się w kartach ewidencji odpadów w Envirze i po akceptacji przez użytkownika wysyłane są do BDO. Możliwa jest również automatyczna ścieżka integracji kart ewidencji z BDO bez konieczności ingerencji przez użytkownika.