Interpretacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie stosowania KPOK w PSZOK

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się Interpretacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie stosowania KPOK w PSZOK, potwierdzona kolejnym pismem Ministerstwa ze stycznia 2021r. Zgodnie z zaprezentowanym stanowiskiem Ministerstwa określono, że w przypadku PSZOK w ewidencji należy stosować tylko 2 rodzaje kart przekazania odpadów:

  1. Karta Przekazania Odpadów Komunalnych w trybie odbiór (KPOK-odbiór) – należy ją wykorzystywać wyłącznie w przypadku przyjmowania odpadów dostarczanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy
  2. Karta Przekazania Odpadów (KPO) we wszystkich pozostałych przypadkach, w których należy stosować karty przekazania.

Informacje zawarte w pismach Ministerstwa wprowadziły wiele firm w konsternację z uwagi na fakt, że stanowią one zaprzeczenie dotychczasowych zasad działania BDO a także nie do końca są zgodne z zapisami ustawy o odpadach.

Reasumując, z jednej strony interpretacja ministerialna ułatwia funkcjonowanie kolejnych posiadaczy odpadów, takich jak na przykład firmy recyklerskie, gdyż nie ma tu już konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji odpadów komunalnych wg gmin. Jest to z całą pewnością odpowiedź na potrzeby tych firm, gdyż aż tak szczegółowa ewidencja stanowiła dodatkową pracę dla służ zajmujących się ochroną środowiska.

Z drugiej jednak strony pismo Ministerstwo bardzo skomplikowało sytuację pierwotnego posiadacza odpadów, do którego te odpady trafiają, jak na przykład PSZOKi i inne punkty zbierające odpady komunalne i zobowiązane do sporządzania sprawozdań komunalnych.

Jako firma informatyczna dostarczająca narzędzia cyfrowe usprawniające ewidencję, sprawozdawczość i raportowanie dla gospodarki odpadowej uważamy, że tak istotny obszar działalności jak realizacja obowiązków ustawowych nie może pozostawiać w sferze domysłów i interpretacji sposobu ich wykonania. Z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź na nasze pismo, które skierowaliśmy do Ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie powyższych kwestii.