Jaki był 2020?

Rok 2020 w naszej branży zdominowało uruchomienie 1 stycznia 2020 roku Bazy Danych o Odpadach (BDO).

Przez cały rok trwały intensywne prace deweloperskie nad rozwojem integratora z BDO, zarówno w zakresie KPO (KPOK), jak i KEO (KEOK). ENVIRA została dostosowana do wymogów prawodawców i znacząco ułatwiła pracę zakładów zagospodarowujących oraz przetwarzających odpady, zapewniając proste i skuteczne raportowanie w nowej instancji.

Pandemia wirusa COVID-19 spowodowała, iż od połowy marca 2020 roku około 90% naszego czasu pracy wykonujemy w trybie zdalnym (Home Office), jednak wciąż utrzymujemy wysoką wydajność i efektywność. Bez przestojów wspieraliśmy i szkoliliśmy naszych dotychczasowych klientów. Pomimo ograniczeń związanych z koronawirusem, ilość wdrożeń systemu ENVIRA w nowych zakładach była rekordowa. 

Dziękujemy naszym Klientom za współpracę w tym niełatwym czasie. Życzymy i Państwu, i sobie spokojniejszego i przewidywalnego roku 2021.