Komunikat dot. zmiany nazwy spółki Solwit.eko na ENVIRA-EKO.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2023 w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku zostały opublikowane następujące zmiany dotyczące Solwit.eko Sp. z o.o.:
– nowa nazwa Spółki: ENVIRA-EKO Sp. z o.o.
– nowy Zarząd Spółki: Janusz Poznakowski

Powyższe zmiany nie wpływają na ciągłość prawną i operacyjną Spółki. Siedziba Spółki nie ulega zmianie, także numery NIP, KRS, REGON pozostają bez zmiany.
Zmiana nazwy oraz Zarządu jest efektem wdrożenia nowej strategii dalszego rozwoju Spółki, a jej celem jest podnoszenie rozpoznawalności i wartości marki – jaką jest ENVIRA – na docelowych rynkach działania Spółki: zakładów zagospodarowania odpadów oraz rynku komercyjnym, czyli industry.

  • Nowy Prezes Zarządu Spółki – Janusz Poznakowski – jest związany ze Spółką od 2019 roku i dotychczas pełnił funkcję Dyrektora ds. Rozwoju Rynku Industry.
  • Dotychczasowy Prezes Zarządu – Paweł Kalinowski – nadal pozostaje w Spółce, będzie pełnił rolę Dyrektora odpowiedzialnego za dalszy rozwój Spółki w sektorze ZZO.
  • Pani Iwona Świąder została awansowana do roli Dyrektora i jest odpowiedzialna za efektywną obsługę obecnych klientów oraz za zapewnienie wysokiej jakości pracy serwis i help desku.
    Podstawowym celem jej zespołu jest podniesienie jakości współpracy, a tym samym satysfakcji naszych Klientów.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzone przez nas zmiany będą miały pozytywny wpływ na poziom satysfakcji naszych Klientów, wpłyną na podniesienie jakości naszych produktów oraz umożliwią dalszy dynamiczny rozwój Spółki.