Kontrole WIOŚ – czy są powodem do obaw?

Wizyty innych organów kontrolujących mogą być całkowicie bezstresowe dzięki rozwiązaniom w nowoczesnych systemach informatycznych.

Rozwiązania informatyczne szyte na miarę, są już niezbędnym elementem nowoczesnego przedsiębiorstwa gospodarującego odpadami. Cyfryzacja „puka do drzwi”, szczególnie dotyczy ona przedsiębiorstw posiadających nowoczesne technologie wspierające skomplikowane procesy oraz coraz większe zobowiązania raportowe wobec kontrahentów, organów nadzorczych lub organów kontrolujących.

Jak wiadomo, branża odpadowa boryka się z ciągłymi zmianami w regulacjach prawnych. Tylko ten rok przyniósł zmiany między innymi w zakresie zwiększenia osiągania poziomów odzysku, wzorów sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, czasu magazynowania odpadów, monitoringu na składowiskach odpadów, ale również uszczelnienia systemu poprzez utworzenie Bazy Danych o Odpadach (BDO). Planowana jest również reorganizacja i zmiany w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska, których celem jest wzmożenie i intensyfikacja kontroli.

Planowane zmiany dają możliwość dokonywania kontroli na podstawie okazania służbowej legitymacji, bez konieczności posiadania dodatkowego upoważnienia. Inspektorzy WIOŚ, będą mieli możliwość przeprowadzania kontroli w systemie 24h, bez zawiadamiania przedsiębiorcy z 7 – dniowym wyprzedzeniem jak to jest dotychczas.

Zatem czy przedsiębiorcy mają powody do obaw?

Wiemy, że kontrole WIOŚ wiążą się z koniecznością przygotowywania i okazywania mnóstwa dokumentów tj. Kart ewidencji odpadów, Kart przekazania odpadów, DPO, DPU etc.
Mając świadomość tego, że nie będziemy mieli informacji wyprzedzającej o mającej się odbyć kontroli, tym bardziej powinniśmy zwrócić uwagę na bieżącą, wręcz automatyczną możliwość tworzenia ww. dokumentów.

Inwestycja w dobry system informatyczny nie tylko usprawnia pracę zakładu i umożliwia bieżący wgląd w procesy w nim zachodzące; to przede wszystkim pewność, że nasze dane są prawidłowe. Taką możliwość zapewnia nasz system informatyczny ENVIRA, który został zaprojektowany przez branżystów pracujących w zakładach zagospodarowania odpadów.
ENVIRA zapewnia bezstresowe kontrole WIOŚ oraz innych organów kontrolujących dzięki temu, że:

  • dokładnie odwzorowuje procesy zachodzące w zakładzie
  • posiada mechanizmy ograniczające możliwość popełnienia błędów przez użytkowników, co zapewnia spójność i kompletność danych. Dzięki temu możemy być pewni prawidłowości danych w KPO, KEO, Sprawozdawczości z posiadanymi pozwoleniami i decyzjami
  • automatycznie kontroluje poziom wykorzystania limitów narzuconych w decyzjach, co niweluje lub zmniejsza ryzyko ponoszenia kar pieniężnych
  • posiada mechanizm pozwalający na kontrolowanie czasu magazynowania odpadów (istotne jest to, iż uwzględnia czas magazynowania odpadów u poprzednich posiadaczy)
  • dostarcza wieloaspektowych analiz i raportów niezbędnych do sprawnego przejścia kontroli, ale również do raportowania dla organów zarządczych

Dzięki temu, że ENVIRA gwarantuje zgodność z przepisami oraz posiada narzędzia ograniczające popełnianie błędów, zapewnia bezstresowe przechodzenie wszelkich kontroli i przy okazji dba o wizerunek firmy w zakresie transparentności i nowoczesności.

Przedsiębiorca posiadający ENVIRĘ nie ma powodów do obaw. Rozwiązania zastosowane w systemie ENVIRA usprawniają zarządzanie strumieniami odpadów i dzięki narzędziom ograniczającym popełnianie błędów, pomagają przedsiębiorstwom odpadowym w działaniu zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.