Nowe formularze do ewidencji i obrotu odpadami

ENVIRA automatycznie zaktualizowała formularze zgodnie z nowymi wymaganiami.

W maju br. weszły w życie projekty Rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:

  • wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
  • wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
  • wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych
  • wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach
  • zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

Wprowadzone zmiany są formalne, związane ze zmianą przepisów, nie wnoszą nowej jakości merytorycznej do zasad ewidencji odpadów i obrotu odpadami.

Jedna ze zmian dotyczy wykreślenia numeru REGON i pozostawienie numeru NIP jako podstawowego numeru indentyfikacyjnego przedsiębiorstwa. Wyeliminowane zostanie również stosowanie pieczątek w związku z wchodzącą w życie w maju 2019 tzw. Konstytucją Biznesu i wynikającym z niej zniesieniem obowiązku ich używania przez przedsiębiorców. Kolejna zmiana dotyczy zapisów w objaśnieniach odnoszących się do nieaktualnych aktów prawnych.

Dodatkowo formularze zostały dostosowane do nowej klasyfikacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ograniczeniu z 10 do 6 grup sprzętu.

ENVIRA automatycznie zaktualizowała formularze zgodnie z nowymi wymaganiami.

Nowe formularze do ewidencji i obrotu odpadami

ENVIRA automatycznie zaktualizowała formularze zgodnie z nowymi wymaganiami.

W maju br. weszły w życie projekty Rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:

  • wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
  • wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
  • wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych
  • wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach
  • zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

Wprowadzone zmiany są formalne, związane ze zmianą przepisów, nie wnoszą nowej jakości merytorycznej do zasad ewidencji odpadów i obrotu odpadami.

Jedna ze zmian dotyczy wykreślenia numeru REGON i pozostawienie numeru NIP jako podstawowego numeru indentyfikacyjnego przedsiębiorstwa. Wyeliminowane zostanie również stosowanie pieczątek w związku z wchodzącą w życie w maju 2019 tzw. Konstytucją Biznesu i wynikającym z niej zniesieniem obowiązku ich używania przez przedsiębiorców. Kolejna zmiana dotyczy zapisów w objaśnieniach odnoszących się do nieaktualnych aktów prawnych.

Dodatkowo formularze zostały dostosowane do nowej klasyfikacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ograniczeniu z 10 do 6 grup sprzętu.

ENVIRA automatycznie zaktualizowała formularze zgodnie z nowymi wymaganiami.