Nowość w ENVIRZE – awizowanie wywozów

W systemie Envira pojawiła się nową funkcjonalność, umożliwiającą awizowanie wywozów.

Obecnie użytkownik może ręcznie tworzyć awizacje, na podstawie których dodawane są wywozy odpadów. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy procesy logistyki sprzedaży odpadów i realizacja samego wywozu tych odpadów, prowadzone są przez odrębne komórki organizacyjne przedsiębiorstwa. Nowa funkcjonalność dodatkowo ma szereg obwarowań w zakresie uprawnień do poszczególnych etapów planowania wywozów, pozwalających na dostosowanie do struktury organizacyjnej firmy.

Co ważne, jeżeli system Envira jest zintegrowany z innym systemem klasy ERP, wywozy na podstawie awizacji mogą być tworzone w sposób automatyczny, co stanowi znaczące usprawnienie pracy i redukuje ryzyko popełnienia błędów, gdyż dane wprowadzane są w tym przypadku tylko w jednym systemie.