O firmie

Spółka Envira-eko Sp. z o.o. zatrudnia ekspertów branży odpadowej oraz sektora samorządowego, którzy aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia i rozwoju systemów ENVIRA. Do ich zadań należy także bliska współpraca z klientami i wspieranie ich w całym procesie związanym z modelowaniem procesów, wynikającym z wdrożenia i użytkowania nowego narzędzia informatycznego.

Do 5 kwietnia 2023 roku spółka funkcjonowała pod nazwą Solwit-eko. Sp. z o.o.

Nasza misja:

Przeciwdziałamy degradacji środowiska naturalnego.

  • Tworzymy i dostarczamy narzędzia do optymalizacji i automatyzacji procesów odpadowych.
  • Eliminujemy szarą strefę w gospodarce odpadowej.

Nasza wizja:

Jesteśmy liderem cyfryzacji procesów odpadowych w wielu branżach

  • Najlepiej na rynku łączymy wiedzę branżową z technologiami informatycznymi
  • ENVIRA jest systemem pierwszego wyboru dla organizacji dbających o transparentność i efektywność swoich procesów odpadowych

 

Nasi partnerzy

Zespół

JANUSZ POZNAKOWSKI

Prezes Zarządu

Doświadczony manager ds rozwoju biznesu, od ponad 10 lat związany z branżą zaawansowanych technologii oraz rozwiązań automatyzujących pracę przedsiębiorstw. Od 2018 związany z Solwit SA, a od grudnia 2019 - zaangażowany w sprzedaż i rozwój systemów ENVIRA.

PAWEŁ KALINOWSKI

Dyrektor ds. Rozwoju Rynku

Doświadczony manager, finansista, bankowiec i praktyk biznesowy. Od 1991 roku związany z sektorem doradztwa i konsultingu (finanse, inwestycje, fuzje i przejęcia), w 1995 roku rozpoczyna karierę w sektorze bankowym, gdzie zarządza rozwojem współpracy z klientami korporacyjnymi w największych bankach komercyjnych (między innymi Raiffeisen Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank, Alior Bank). Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik wielu szkoleń i studiów, z których najważniejsze to: "Akademia Lidera" (ICAN Institute & Harvard Business Publishing), "Zarządzanie sprzedażą" (Mercuri International), Podyplomowe Studium Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw (Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów & Price Waterhouse), "Sukces dzięki ludziom" (Capgemini Polska), Program rozwoju najwyższej kadry kierowniczej BZ WBK S.A. (Pathways).

MAGDALENA AUGUSTIS

Dyrektor Działu Wdrożeń

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizowaniu procesów gospodarowania odpadami i wymagań ochrony środowiska w zakładzie zagospodarowania odpadów. Jest również auditorem jednostki certyfikującej systemów ISO 9001 i 14001.

IWONA ŚWIĄDER

Dyrektor Działu Serwisu i Wdrożeń na Rynku Industry

Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, posiadający wiedzę i praktykę w tematyce związanej z ochroną środowiska. Specjalizuje się w zakresie tematyki pozwoleń zintegrowanych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Ekspert z Listy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Zachodnio - Pomorskiego w obszarze wykonalności środowiskowej dla RPO WP 2007-2013.

MARCIN TOBIS

Dział Serwisu. Konsultant ds. wsparcia powdrożeniowego

Absolwent Politechniki Koszalińskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji na kierunkach Ochrony środowiska i Inżynierii środowiska. Posiada kilkuletnie doświadczenie w konsultingu
powdrożeniowym.

Nasi klienci