O firmie

Spółka Envira-eko Sp. z o.o. zatrudnia ekspertów branży odpadowej oraz sektora samorządowego, którzy aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia i rozwoju systemów ENVIRA. Do ich zadań należy także bliska współpraca z klientami i wspieranie ich w całym procesie związanym z modelowaniem procesów, wynikającym z wdrożenia i użytkowania nowego narzędzia informatycznego.

Do 5 kwietnia 2023 roku spółka funkcjonowała pod nazwą Solwit-eko. Sp. z o.o.

Nasza misja:

Przeciwdziałamy degradacji środowiska naturalnego.

  • Tworzymy i dostarczamy narzędzia do optymalizacji i automatyzacji procesów odpadowych.
  • Eliminujemy szarą strefę w gospodarce odpadowej.

Nasza wizja:

Jesteśmy liderem cyfryzacji procesów odpadowych w wielu branżach

  • Najlepiej na rynku łączymy wiedzę branżową z technologiami informatycznymi
  • ENVIRA jest systemem pierwszego wyboru dla organizacji dbających o transparentność i efektywność swoich procesów odpadowych

 

Nasi partnerzy

Zespół

Nasz zespół tworzą eksperci z dziedziny technologii, finansów, zarządzania, gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska.
Członkowie zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie z różnych sektorów - od zaawansowanych technologii, przez bankowość, aż po administrację rządową i samorządową.
Uczestniczyli także w prestiżowych programach szkoleniowych, zarządzanie kluczowymi projektami oraz ekspertyzy z obszarów takich jak gospodarka odpadami czy branżowe systemy ISO.

Nasi klienci