Od lipca wchodzi w życie Jednolity System Segregacji Odpadów

Z dniem 1 lipca 2021r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Są to przepisy wykonawcze do Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe przepisy wprowadzają w Polsce tak zwany Jednolity System Segregacji Odpadów, który zakłada selektywne zbieranie 6 grup odpadów, tj: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady. Odpady metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych nadal należy zbierać do jednego pojemnika koloru żółtego.

Użytkownikom Enviry pragniemy przypomnieć, że w przypadku potrzeby bardziej szczegółowego oznaczania poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie (np. w celu różnicowania cen za zbierane rozdzielnie szkło bezbarwne i kolorowe), bądź prowadzenia rozbudowanej analityki odpadowej, nasz system posiada szereg narzędzi umożliwiających dodatkowe oznaczanie przyjmowanych partii odpadów (poza kodem odpadu wynikającym z katalogu). Serdecznie zapraszamy do kontaktu w tej sprawie z naszym helpdeskiem.