Przyjęcia odpadów na podstawie odczytu kodów QR zintegrowane z BDO

Z radością informujemy, że system ENVIRA został zintegrowany z modułem QR kodów w BDO.

Oznacza to, że rejestracja przyjęć odpadów z wykorzystaniem QR kodu widniejącego na Kartach przekazania odpadów, może być przeprowadzana jeszcze prościej i szybciej.

Odczyt QR kodu pozwala zaczytać dane o KPO i KPOK z BDO do ENVIRY w sposób automatyczny bez konieczności logowania się do bazy BDO. Zmniejsza także ryzyko popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych.

To ułatwienie, które znacznie przyśpieszy pracę pracowników punktu przyjmowania odpadów (na tzw. wadze), szczególnie  w tych zakładach, do których przyjeżdżają samochody z wieloma kartami przekazania odpadów przypisanymi do jednego transportu.