PSZOKi – CZY CZERPIESZ Z NICH WSZYSTKIE MOŻLIWE KORZYŚCI?

PSZOKi, to nie tylko wygoda dla mieszkańców i mniej dzikich wysypisk, ale także więcej odzyskanych surowców i tym samym, więcej pieniędzy. Podpowiadamy, jak skutecznie nimi zarządzać?

Obowiązek tworzenia PSZOKów nakłada na gminy art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). W efekcie, w wielu miejscowościach powstały punkty, do których mieszkaniec czy wytwórca odpadów sam je transportuje w dogodnym dla siebie czasie. Nic więc dziwnego, że PSZOKi zostały dobrze przyjęte zarówno przez mieszkańców, jak i organizacje zarządzające przetwarzaniem odpadów.

PSZOKI to jednak nie tylko wygoda i czystsze otoczenie. Efektywnie zarządzane PSZOKi to przede wszystkim skuteczny recykling i wysoki poziom odzysku oraz źródło realnych korzyści.

Wspólnie z ekspertami i praktykami branży odpadowej stworzyliśmy system przeznaczony specjalnie do efektywnego zarządzania punktami selektywnej zbiórki odpadów – ENVIRA.PSZOK.

System zawiera funkcjonalności gwarantujące kontrolę nad operacjami i działalnością PSZOK oraz umożliwiający błyskawiczne tworzenie raportów i sprawozdań, a także specjalną aplikację dla mieszkańców, ułatwiającą dostarczanie odpadów do Punktów.

Szczegółowe informacje dot. systemu ENVIRA.PSZOK są dostępne na stronie https://solwit-eko.com/envira-pszok.