Skąd wziąć pieniądze na informatyzację?

Dofinansowanie zakupu oprogramowania

Innowacje informatyczne to inwestycje podnoszące wydajność operacyjną wszystkich przedsiębiorstw. Istnieją programy, w których można pozyskać fundusze na takie inwestycje.

Oto kilka propozycji:

 

  1. Fundusze europejskie

Dostępność funduszy i kwalifikowalność wydatków jest zależna od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, a także województwa, a nawet powiatu, w którym firma prowadzi działalność. Zachęcamy do kontaktu z lokalnymi punktami informacji o funduszach europejskich – ich pracownicy są niezwykle pomocni i szczegółowo przedstawią Państwu dostępne programy. Lista punktów informacyjnych jest dostępna na stronie: funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

  1. Program STEP

Jest to inicjatywa skierowana przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe, inwestować w innowacje, a mają niewielkie lub nie mają wcale doświadczenia w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich oraz w przygotowywaniu takich projektów. Aby skorzystać z instrumentu STEP, wystarczy sam pomysł oraz wstępna informacja o planowanych działaniach i kosztach.

Udział w instrumencie STEP jest bardzo prosty: należy wypełnić formularz dotyczący przedsięwzięcia na stronie: www.poir.gov.pl/step. Po weryfikacji formularza Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umożliwi współpracę z ekspertem branżowym i/lub ekspertem z zakresu analizy finansowej. Pomoże on w przygotowaniu analizy mocnych i słabych stron pomysłu, wskaże te elementy, które warto wzmocnić ubiegając się o środki z Programu Inteligentny Rozwój.

 

  1. Pożyczki na rozwój firmy

Firmy, które chcą się rozwijać mogą skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki rozwojowej do 500.000 zł, udzielanej przez pośredników finansowych, wyłonionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki, okres spłaty pożyczki do 5 lat, okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy. Przeznaczenie pożyczki: wprowadzenie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług, rozwój lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy, finansowanie kapitału obrotowego, bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego. Lista pośredników udzielających pożyczek dostępna jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego, pod linkiem: https://rpo.bgk.pl/instytucje-finansujace/wojewodztwo-dolnoslaskie/