Spotkanie w Business Center Club – prezentacja Solwit.eko

3 listopada 2020, podczas spotkania Business Center Club, omawialiśmy problemy związane z gospodarką odpadami w firmach produkcyjnych.

Wiodącym tematem spotkania była platforma BDO oraz jej wpływ na procesy gospodarki odpadowej. Rozmawialiśmy także o zmianach w regulacjach odpadowych, planowanych do wprowadzenia w 2021 roku oraz o ich wpływie na działalność operacyjną przedsiębiorstw.

Uczestnikami spotkania było ponad 50 przedstawicieli firm z rejonu Polski Północnej, reprezentujących różne branże gospodarki, między innymi sektor przemysłowy, budowlany, przetwórczy, handlowy.

Na spotkaniu zaprezentowaliśmy także system ENVIRA.

Więcej o spotkaniu na stronie BCC.