BAZA DANYCH O ODPADACH – SOLWIT.EKO W DIALOGU TECHNICZNYM

Dzięki innowacjom zastosowanym w systemie ENVIRA, firma Solwit.eko została zaproszona do dialogu technicznego w sprawie BDO, organizowanego przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska ogłosiło dialog techniczny dotyczący zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie, wytworzenie, wdrożenie modułu Ewidencji i Sprawozdawczości bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami oraz integracja z funkcjonującym pod adresem: http://bdo.mos.gov.pl modułem Rejestr Podmiotów wraz z utrzymaniem zintegrowanego systemu, zwanego dalej BDO. Funkcjonowanie BDO określa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).

Zainteresowane firmy, spełniające postawione w regulaminie dialogu warunki, mogły wysłać swoje uwagi, rekomendacje i postulaty, dotyczące utworzenia  i funkcjonowania BDO do 7 maja br. W regulaminie określono szczegółowo zasady przyznawania punktacji za poszczególne rekomendacje z podziałem na część techniczną lub część merytoryczną.

Spośród nadesłanych propozycji wyłoniono trzech potencjalnych wykonawców – jednym z nich jest Solwit.eko – jedyna firma z branży gospodarki odpadami.

Szczegóły: https://bip.mos.gov.pl/zamowienia-publiczne/szacowanie-wartosci-zamowienia/szczegoly/news/dialog-techniczny-dotyczacy-zamowienia-ktorego-przedmiotem-bedzie-zaprojektowanie-wytworzenie/