ENVIRA i BDO – Pełna integracja modułu przyjęć i wywozów

Administrator API BDO naprawił błąd w obszarze Kart Przekazania Odpadów.

System ENVIRA działa już w pełnej integracji z BDO w zakresie przemieszczania odpadów komunalnych i niekomunalnych. Zakończenie kompletnej integracji było możliwe po usunięciu przez Administratora BDO błędu w API BDO w obszarze Kart Przekazania Odpadów Komunalnych. Tym samym integracja naszego oprogramowania z Bazą Danych o Odpadach pozwala na automatyczną obsługę wszystkich typów kart przekazania odpadów, czyli KPO, KPOK – odbiór i KPOK – przekazanie.

Przypomnijmy przy okazji na czym polega korzystanie z API BDO. API zostało udostępnione przez Administratora BDO bezpłatnie.

Jednak aby zintegrować się z BDO wymagane jest dostosowanie systemów wewnętrznych przedsiębiorstw wykorzystywanych do prowadzenia ewidencji odpadów do wymogów tego API, co oznacza, że wszelkie prace integracyjne muszą być przeprowadzone przez dostawców systemów operacyjnych. Oprogramowanie posiadające integrator z BDO pozwala na ograniczenie czynności związanych z ewidencją kart przekazania odpadów do niezbędnego minimum.

Pobieranie kart z BDO i zmiana ich statusów w Bazie nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika w samym BDO. Równie prosto wygląda utworzenie nowej karty, która generowana jest w systemie wewnętrznym przedsiębiorstwa i równolegle wysyłana do BDO.

Dzięki pełnej integracji z platformą BDO użytkownicy mogą zredukować czas poświęcony na manualne wpisywanie danych do Bazy Danych o Odpadach o 60-70%.