WALCZYMY O FUNDUSZE NFOŚiGW NA INFORMATYZACJĘ

Wyodrębnienie podprogramu na dofinansowanie zakupu systemów informatycznych oraz na szkolenia dla pracowników ZZO/ZGO.

Solwit.eko Sp. z o.o., będąc świadomym ogromu wyzwań stojących przed całą branżą gospodarki odpadowej w Polsce, związanych ze zwiększaniem poziomu odzysku, ograniczaniem szarej strefy oraz wprowadzeniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, zainicjowało projekt zwracający uwagę na potrzebę intensyfikacji działań związanych z szeroko pojętą cyfryzacją i digitalizacją procesów branży odpadowej.

Stoimy na stanowisku, iż znacznie efektywniejsze wdrażanie procesów cyfryzacji zdecydowanie przyczyni się do ograniczania i/lub zmniejszania problemów z którymi boryka się aktualnie branża odpadowa. Przyspieszenie procesów cyfryzacji pozwoli także na osiągnięcie optymalnych korzyści z realizowanego obecnie rządowego projektu Bazy Danych o Odpadach (BDO), który bez zasilenia na poziomie podstawowym (ZZO i/lub ZGO, RIPOK-i oraz PSZOK-i) wiarygodnymi i spójnymi danymi nie będzie mógł być w pełni wykorzystany.

Jesteśmy przekonani, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący gestorem środków na modernizację sektora odpadowego, może mieć niebagatelny udział w inspirowaniu sukcesu związanego z eliminacją problemów i wyzwań obecnie stojących przed branżą odpadową, poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi i mechanizmów dofinansowywania tych działań. Uważamy, iż wyodrębnienie – w ramach działalności NFOŚiGW – podprogramu na dofinansowanie zakupu systemów informatycznych dla branży odpadowej oraz na przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla pracowników ZZO/ZGO, zdecydowanie podniesie jakość ich pracy oraz wesprze działania w celu eliminacji bolączek trapiących obecnie branżę odpadową.

Kierując się tą ideą, Solwit.eko Sp. z o.o. – we współdziałaniu z najważniejszymi organizacjami branżowymi takimi jak Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Polska Izba Gospodarki Odpadami – zwróciła się z wnioskami (petycjami) do Prezesa NFOŚiGW o modyfikację programów dofinansowujących modernizację i rozbudowę instalacji polskiego systemu zarządzania odpadami, umożliwiającą wyodrębnienie specjalnego, dedykowanego podprogramu wspierającego cyfryzację procesów zarządzania odpadami.

Mamy informację, iż nasze wnioski były przedmiotem posiedzenia Zarządu NFOŚiGW na przełomie listopada i grudnia, przy okazji corocznego przeglądu poziomu wykorzystania oraz efektywności działania wydatkowanych środków. Wnioski z tych posiedzeń będą podstawą konstrukcji oferty programów i funduszy NFOŚiGW na 2019 rok.

Trzymajmy kciuki za nasze wnioski. Będziemy Państwa informować o efektach naszego wspólnego projektu.