Zakończyliśmy wdrożenie ENVIRY w zakładzie przemysłowym

W czerwcu br. zakończyliśmy wdrożenie Systemu ENVIRA u klienta działającego w sektorze automotive, który w procesie produkcji tarcz i klocków hamulcowych, przetwarza i prowadzi odzysk odpadów.

Motywacją do wdrożenia nowoczesnego systemu informatycznego były problemy wynikające z:

  • konieczności manualnego realizowania procesu obsługi i rejestracji przyjęć/wywozów
  • niespójności danych operacyjnych 
  • braku monitoringu kluczowych parametrów działalności związanej z gospodarką odpadami
  • nieefektywnych procesów logistycznych w obszarze gospodarki odpadowej

W trakcie wdrożenia przeprowadzono analizę wymagań i oczekiwań klienta, która pozwoliła na prawidłowe odwzorowanie procesów zachodzących wewnątrz zakładu. W efekcie wytworzony został moduł do obsługi przetwarzania surowców i materiałów, odpowiadający specyfice zakładu.

Wdrożenie systemu objęło także import danych posiadanych przez zakład, integrację ENVIRY z urządzeniami wagowymi, a także testy skuteczności, szkolenia, asystę powdrożeniową oraz asystę techniczną i konserwacyjną.

Dzięki wdrożeniu systemu ENVIRA zakład zyskał:

  • możliwość automatyzacji procesów obsługi i rejestracji przyjęć i wywozów,
  • dzięki eliminacji błędów w obszarze przyjęć/wywozów – spójność i rzetelność danych (w raportach zarządczych oraz w sprawozdawczości zewnętrznej)
  • poprawę efektywności i wydajności zarządzania procesami przetwarzania odpadów
  • gotowość na integrację z BDO.
  • istotną oszczędność czasu – zwłaszcza w obszarze logistyki i sprawozdawczości.

Jeśli chcieliby Państwo poznać korzyści, jakie ENVIRA może przynieść w Państwa zakładzie, zapraszamy do kontaktu.