Zmiana polityki cenowej

SKORZYSTAJ Z UDOGODNIEŃ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH RIPOK-ÓW
I KUP ENVIRĘ TANIEJ I WYGODNIEJ

Od 1 stycznia 2019 ułatwiamy zakup systemu ENVIRA małym i średnim zakładom zagospodarowującym odpady.

Nowa polityka uwzględnia wielkość zakładów ZZO/ZGO i uzależnia cenę systemu ENVIRA od strumienia RWSO, rozumianego jako Roczny Wolumen Strumienia Odpadów który jest równy sumie mas strumienia odpadów, przyjętych w roku poprzedzającym do Zakładu. RWSO wyrażone jest w tonach (Mg) i mierzony jest na wejściu do Zakładu. 

Do naszej oferty dodaliśmy także możliwość zakupu licencji systemu ENVIRA „na raty”, rozkładając wartość licencji na dogodne dla Państwa miesięczne spłaty (długość okresu uzgadniamy indywidualnie)

Proponujemy także zakupy w formule SaaS (oprogramowanie jako usługa). 

Formuła SaaS jest jednym z modeli chmury obliczeniowej, w którym oprogramowanie jest przechowywane na komputerach Solwit.eko oraz jest udostępniane Klientom przez Internet. Model SaaS zdejmuje z Klientów obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej i przerzuca je na dostawcę usługi (Solwit.eko). Model SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji. Jeśli chodzi o koszty to Klient ponosi tylko stałe, niewielkie opłaty miesięczne (abonament) za dostęp do programu, bez konieczności ponoszenia wysokiego, jednorazowego wydatku w momencie zakupu. 

Zapraszamy do kontaktu!