Zmiany w BDO w zakresie utraty statusu odpadów

1 stycznia 2022 roku administrator BDO planuje zmiany środowiska produkcyjnego bazy. Jedną ze zmian możemy uznać za kolejną rewolucję po tej, wdrożonej w sierpniu br. – jest to zmiana w zakresie rejestrowania przetworzenia odpadów. Zgodnie z przygotowanym rozwiązaniem, do każdego wpisu w karcie ewidencji odpadów dotyczącego przetworzenia odpadu, trzeba będzie określić, czy w ramach tego przetworzenia następuje utrata statusu odpadu. Jeżeli nie, to sprawa jest prosta, nic się więcej nie zmieni. Gorzej, jeżeli przetworzenie faktycznie prowadzi do utraty statusu odpadu. W tym przypadku, trzeba będzie uzupełnić informację ile i jakie produkty powstały w wyniku tego procesu. Dotyczy to nie tylko procesu recyklingu ale także przygotowania do ponownego użycia.

Możemy stwierdzić, że BDO ponownie zmienia się, nie uwzględniając rzeczywistych warunków pracy zakładów. Zgodnie z przyjętymi założeniami oczekuje się, że do każdej partii przekazanej do przetworzenia i na dodatek odrębnie dla każdego kodu odpadu, znana jest ilość wytworzonego produktu.

Nie można tu zasłaniać się implementacją zmian w przepisach, gdyż nowe przepisy są bardzo ogólnikowe i nie wymuszają tak rygorystycznego podejścia do ewidencji odpadów. Przygotowana przez BDO zmiana niestety wymusi u wielu użytkowników tworzenie sztucznych przeliczeń tylko na potrzeby BDO.

Trudno powiedzieć, jak w tej sytuacji należy dostosować się do przepisów nakładających obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających wpisy do ewidencji.