Zmiany w podejściu do ewidencji odpadowej narzucone przez BDO

Za nami już ponad 9 miesięcy prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z nowymi zasadami. Nie wszystkie nowe wymagania zostały określone przepisami, niektóre wynikają z reguł narzuconych przez BDO. Przyjrzyjmy się tym zmianom.

Największa rewolucja w zakresie ewidencji odpadów dotyczy rozdzielenia strumieni odpadów komunalnych i innych niż komunalne. Dla odpadów nie będących odpadami komunalnymi ewidencję prowadzimy za pośrednictwem Karty ewidencji odpadów. W tym zakresie BDO umożliwia wiele czynności jak wytworzenie odpadów, przekazanie i/lub przyjęcie od osób zwolnionych i osób fizycznych, wydobywanie odpadów, transgraniczne przemieszczenie tych odpadów, no i oczywiście ich przetworzenie.

Natomiast w przypadku odpadów komunalnych lista dopuszczalnych operacji jest znacznie ograniczona. Odpadów komunalnych nie możemy w BDO ani wytworzyć ani wydobyć. Mogą one trafić do ewidencji tylko jako odpady odebrane lub odpady przejęte od innego posiadacza na podstawie KPOK. Dodatkowo odpadów komunalnych nie można ani wywozić ani przywozić poza granice kraju, ale to są przepisy obowiązujące już od pewnego czasu.

Dodatkowo karty ewidencji odpadów komunalnych należy prowadzić oddzielnie dla każdej gminy. Gminę należy wpisywać do ewidencji także w przypadku wytwarzania odpadów w ramach świadczenia usług lub przy obsłudze obiektów liniowych.

Kolejna zmiana w zasadach prowadzenia ewidencji dotyczy obowiązku zakładania kart oddzielnie dla każdego miejsca prowadzenia działalności. Jeżeli przemieszczamy odpady między naszymi miejscami prowadzenia działalności to musimy to nie tylko zarejestrować w kartach ewidencji ale także takie przemieszczanie wymaga wystawienia karty przekazania odpadów.

Nowością jest także fakt, że obecnie nie ma już możliwości wystawiania zbiorczych kart przekazania odpadów na koniec miesiąca oraz nie ma miesięcznych kart ewidencji odpadów. Ewidencję należy prowadzić na bieżąco. Wiele podmiotów ma wątpliwości co to znaczy w praktyce, tu jednak każdy musi dostosować częstotliwość wypełniania kart ewidencji do własnej specyfiki działalności. Istnieje oficjalne stanowisko Ministra Klimatu w sprawie prowadzenia ewidencji dla PSZOKa, które stanowi, że ewidencja powinna być prowadzona nie rzadziej niż raz dziennie.

Przez analogię można przyjąć, że podobna częstotliwość powinna być przyjęta dla ewidencji odpadów wytwarzanych w innych instalacjach. Przepisy ustawy nie precyzują także, czy karty ewidencji należy rozliczać wraz z końcem roku, co wydaje się oczywistym w świetle chociażby konieczności rozliczenia się z posiadanych limitów określonych decyzjami. Wiadomo natomiast, że administrator BDO planuje automatyczne przeliczenie stanów magazynowych na dzień 01.01.2021 co może oznaczać, że poprawnym stanowiskiem jest założenie, że ewidencja odpadów jest prowadzona w skali roku.